Novice

Prodaja stanovanja v katerem so najemniki

Ste se kdaj spraševali kakšno pravico ima najemojemalec, če se odločite, da boste prodali stanovanje v katerem biva? Lahko nov lastnik spremeni, poviša najemnino?

Če ste lastnik nepremičnine v kateri imate najemnika, ste ga dolžni obvestiti o prodaji, le v primeru obstoja predkupne pravice, katera je lahko zapisana v pogodbi, oziroma je zakonita. Pogodbena predkupna pravica je dogovorjena s pogodbo, zato mora biti tudi obvestilo o prodaji stanovanja dano z določili, ki so zapisani v pogodbi, ter z dogovorom med najemodajalcem in najemnikom.

Zakonita predkupna pravica pa je v Sloveniji določena v Stanovanjskem zakoniku in jo imajo prejšnji imetniki stanovanjske pravice. Zakon posebej določa predkupno pravico tudi najemnikom, ne le lastnikom, ki so imetniki stanovanjske pravice.

Najemnika, je torej potrebno obvestiti o nameravani prodaji. To lahko storite po pošti s povratnico ali z vlogo. Na ta način mora prodajalec najemniku ponuditi naprodaj stanovanje, ki ga namerava prodati, ter mu sporočiti ceno in ostale prodajne pogoje. Najemnik ima nato 60 dni časa, da se odloči za nakup, če ne lahko lastnik stanovanje ponudi drugemu, vendar pod enakimi ali manj ugodnimi pogoji za kupca. Lastnik nepremičnine, je dolžen v roku 8 dni od overitve prodajne pogodbe le to predložiti na vpogled najemniku s predkupno pravico.

Pomembno je tudi to, da se v primeru prodaje nepremičnine, ne smejo poslabšati pogoji najemnega razmerja najemniku, v primeru, da bo ta tudi po prodaji nepremičnine ostal v njej.

Najemna pogodba

V primeru, da najemnik nima predkupne pravice, ni posebej predvideno obvestilo o nameravani prodaji stanovanja. Najemodajalec tudi ne potrebuje soglasja za prodajo stanovanja, saj najemnik naj ne bi bil v slabšem položaju po prodaji stanovanja. Najemno razmerje namreč še vedno obstaja in se nespremenjeno izvršuje tudi naprej. O tem piše tudi v Obligacijskem in Stanovanjskem zakoniku, kjer je določeno, da sprememba lastnika ne vpliva na obstoječa najemna razmerja.

Novi lastnik je tako upravičen zgolj do najemnine, v višini kot izhaja iz sklenjene najemne pogodbe, dokler takšno razmerje traja. V primeru, da je prejšnji lastnik prejel najemnino v naprej, mora le to izročiti najemniku.

Skrb najemnikov je torej odveč, saj so v primeru prodaje stanovanja varovani. Pod nobenim pogojem ne bodo nenadoma ostali brez strehe nad glavo. Novi lastnik seveda lahko odpove najemno pogodbo, vendar ob spoštovanju odpovednih rokov, ki so določeni v pogodbi. Pravico do odpovedi pogodbe ima prav tako tudi najemnik, seveda ob spoštovanju zakonitega odpovednega roka.

Vir: cekin.si

V podjetju Triomin si želimo, da je nakup nepremičnine, varen posel. Z našim svetovanjem, vam lahko pomagamo, da niste žrtev prevar, oziroma, da sami sebi ne škodite s podpisom morebitnih neveljavnih ali škodljivih pogodb.

Rezervirajte termin za svetovanje na tel. št.: 040 662 615 ali nam pišite na: info@triomin.si

Similar Posts