Novice

Razlika med skupnim in posebnim premoženjem

Vprašanje o razliki med skupnim in posebnim premoženjem se najpogosteje pojavi ob razpadu zakonske ali zunajzakonske zveze. Ob tem se morata nekdanja partnerja dogovoriti za delitev premoženja. Ob tem pa razlikujemo skupno in posebno premoženje.

Skupno premoženje

Skupno premoženje so vse premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom ali odplačno med trajanjem zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti in življenjske skupnosti. Skupno premoženje je tudi premoženje, pridobljeno na podlagi in s pomočjo skupnega premoženja oziroma iz premoženja, ki iz njega izhaja.

Posebno premoženje

Posebno premoženje vsakega od zakoncev je premoženje, ki ga je pridobil pred sklenitvijo zakonske (ali zunajzakonske) zveze ali neodplačno med trajanjem zveze. Za zunajzakonsko skupnost velja smiselno enako kot v zakonski zvezi – torej je posebno premoženje tisto, ki ga je partner pridobil pred začetkom zunajzakonske skupnosti ali neodplačno (na primer dediščina) v času trajanja zunajzakonske skupnosti. Posebno premoženje se ne deli.

Vir: cekin.si

V podjetju Triomin si želimo, da je nakup nepremičnine, varen posel. Z našim svetovanjem, vam lahko pomagamo, da niste žrtev prevar, oziroma, da sami sebi ne škodite s podpisom morebitnih neveljavnih ali škodljivih pogodb.

Rezervirajte termin za svetovanje na tel. št.: 040 662 615 ali nam pišite na: info@triomin.si

Similar Posts