Razpisi

Rok za prijavo na razpis programov zdravstvenih storitev

31. avgust 2021

ZZS na svoji spletni strani ter 19. junija 2021 v časniku Dnevnik objavlja Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev. Razpis zajema naslednje dejavnosti:
· splošno in dispanzerske dejavnosti,
· zobozdravstvene dejavnosti,
· dejavnost reševalne službe in nujne medicinske pomoči,
· specialistične ambulantne dejavnosti in dejavnost dializ,
· specialistično bolnišnične dejavnosti,
· zdraviliško zdravstveno dejavnost,
· lekarniško dejavnost,
· dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje ter svetovalnih centrov,
· dejavnost Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci zdravstvenih storitev, ki še nimajo sklenjene pogodbe z ZZZS ali imajo sklenjeno začasno pogodbo, oziroma se prijavljajo za izvajanje programov, za katere je širitev opredeljena v 24. členu Splošnega dogovora za leto 2021, vendar izvajalci za izvajanje teh programov niso poimensko navedeni v Splošnem dogovoru ali seznamu Ministrstva za zdravje.

Na razpis se ni potrebno prijaviti izvajalcem zdravstvenih storitev, s katerimi Zavod sklepa pogodbo na podlagi podeljene koncesije, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

Rok za oddajo ponudb je 31.8.2021. Če ZZZS za celotni program iz 1. in 2. točke šestega odstavka 24. člena Splošnega dogovora (splošna ambulanta / družinska medicina, otroški in šolski dispanzer) ne bo sklenil pogodb v skladu s 7. točko tega razpisa, se rok za prijavo na razpis podaljša do oddaje programa prvemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne dlje kot do 31. 12. 2021. V ta namen bo ZZZS sproti na svoji spletni strani objavljal seznam območnih enot in količino neoddanega programa.

Ponudniki pošljejo prijavena sedež območne enote Zavoda, na katere območju opravljajo svojo dejavnost ali imajo sedež.

Besedilo razpisa, navodila ter obrazec za prijavo na razpis

Razpisno dokumentacijo je moč prevzeti tudi osebno na sedežu ZZZS v Ljubljani, Miklošičeva cesta 24 in na sedežih območnih enotah ZZZS v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na Koroškem.

VIR: ZZZS

Similar Posts