Novice

Samozaposleni, družbeniki in kmetje opravičeni do delnega povračila izgubljenega dohodka

Vlada je sprejela ukrep, zaradi katerega so samozaposleni, družbeniki in kmetje opravičeni do delnega povračila izgubljenega dohodka tudi v obdobju od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021.
Vlada lahko ukrep podaljša s sklepom za največ 6 mesecev. Zavezanec mora prek eDavkov predložiti vlogo (NF-Karantena).  Rok za oddajo vloge je 15. januar 2022. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Kriterij za delno povrnitev izgubljenega dohodka:

  • Odrejene karantene (z odločbo o karanteni ali s potrdilom o napotitvi v karanteno).
  • Obvezno varstvo otrok zaradi:
    – odrejene karantene otroku ali
    – druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole (npr. zaprtje vrtca ali šole).

Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka:

Višina povračila izgubljenega dohodka znaša 250 evrov za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot 250 evrov za 10 dni, 500 evrov za 20 dni in 750 evrov v enem mesecu.
S posamezno vlogo se lahko uveljavlja znesek v višini 250 evrov.

Kako do delnega povračila izgubljenega dohodka?

Za povračilo delno izgubljenega dohodka upravičenec preko informacijskega sistema Finančni upravi predloži vlogo najpozneje do 15. januarja 2022. Zavezanec mora prek eDavkov predložiti vlogo (NF-Karantena). S posamezno vlogo se lahko uveljavlja znesek v višini 250 evrov.

Upravičencu nakaže Finančna uprava delno izgubljeni dohodek najkasneje do 15. februarja 2022.

Vir: FURS

Similar Posts