Novice

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti

V tarifni prilogi se spremenijo zneski najmanjših osnovnih plač za posamezni tarifni razred, ki se uporabljajo od 1. aprila 2021. Regres za letni dopust za leto 2021 se izplača v velikosti 1.100 EUR bruto.

Vir: Uradni list RS

Similar Posts