Novice

Spremembe uredbe o embalaži in odpadni embalaži

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Uredba je pripravljena zlasti zaradi zagotovitve pravilnega prenosa 8. člena Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo (EU) 2018/. Člen direktive določa označevanje embalaže in sistem prepoznavanja embalažnih materialov.

Poleg tega se spreminjata tudi določbi 30. in 31. člena Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki za proizvajalce in trgovce določata obveščanje vseh kupcev o sklenitvi pogodbe z izbrano družbo za ravnanje z odpadno embalažo. Ta podatek je, zaradi dokazovanja izpolnjevanja obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) iz 29. člena Uredbe o embalaži in odpadni embalaži.

To je pomembno za vse kupce v prodajni verigi embaliranega blaga ali servisne embalaže, razen za potrošnike kot končne uporabnike embaliranega blaga, zato sta ustrezno dopolnjeni določbi drugega oziroma tretjega odstavka navedenih dveh členov. Preostale spremembe so redakcijske narave.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Similar Posts