Davki

Stalna poslovna enota nerezidenta-mednarodno obdavčenje- sprememba dokumenta

Tuje podjetje, ki želi v Sloveniji izvajati poslovne aktivnosti preko podružnice ali druge pravne oblike, mora svojo aktivnost registrirati[1] v Sloveniji. Podjetja z registriranim sedežem v drugi državi članici EU lahko v Sloveniji izvajajo svoje aktivnosti brez registracije. Kljub temu pa morajo za davčne namene pridobiti davčno številko z vpisom v davčni register.

Tuje podjetje nerezident, ki bo opravljalo dejavnost v Sloveniji mora natančno in s skrbnostjo pravilno ugotovi potencialni obstoj poslovne enote v Sloveniji. Nepravilna ugotovitev obstoja poslovne enote ima lahko za posledico izogibanje davčni obveznosti v Sloveniji. O obstoju poslovne enote nerezidenta v Sloveniji se ne vodi posebni ugotovitveni postopek in se ne izda ugotovitvena odločba. Zavezanec, ki izpolnjuje pogoje za obstoj poslovne enote nerezidenta v Sloveniji na podlagi določil Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 je dolžan predložiti davčni obračun na podlagi samoobdavčitve. Redni davčni nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti opravlja Finančna uprava RS (FURS).

Pravna oseba, ki na območju Slovenije nima registriranega sedeža ali stalne poslovne enote in v Sloveniji opravlja ekonomsko aktivnost, se v Sloveniji šteje tudi za zavezanca za davek na dodano vrednost (DDV). Več informacij o DDV je objavljenih na spletni strani FURS.

[1] Gospodarske družbe v sodni register vpiše sodišče v Sloveniji. Več o registraciji dejavnosti v Sloveniji je dosegljivih tukaj: https://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/registracija_dejavnosti/.

Dokument: Stalna_poslovna_enota_nerezidenta (1)

Vir: FURS

Similar Posts