Novice

Stroški dela so vedno višji

Na Statističnem uradu Republike Slovenije so dostopni podatki o stroških dela v letu 2021. Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se na letni ravni zvišali skoraj v vseh dejavnostih, največ v dejavnosti gostinstvo (za 14,6 %); na ravni Slovenije so se zvišali za 5,1 %. Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v 4. četrtletju 2021 povprečno za 5,1 % višji kot v istem obdobju leto prej, pri čemer so bile v istem obdobju plače za dejansko opravljeno delovno uro prav tako višje za 5,1 %, drugi stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro pa za 4,9 %.

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se znižali v dveh dejavnostih: izobraževanje (za 1,2 %) ter zdravstvo in socialno varstvo (za 13,8 %). Tolikšno znižanje stroškov dela v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo je med drugim posledica izplačil (izrednih) dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19 pred enim letom. Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se najizraziteje zvišali v dejavnostih gostinstvo (za 14,6 %) in rudarstvo (za 14,4 %).

Vir: SURS

Similar Posts