Davki

TARIC- sprememba dokumenta

  1. Kaj je TARIC?

TARIC ali integrirana tarifa Evropskih skupnosti (Tarif Intégré de la Communauté) je podatkovna zbirka, v katero so vključeni vsi ukrepi, ki se nanašajo na skupno carinsko tarifo kakor tudi na trgovinsko in kmetijsko zakonodajo. Z integracijo in kodiranjem teh ukrepov TARIC zagotavlja enotno uporabo v vseh državah članicah EU. Hkrati daje vsem gospodarskim in drugim subjektom jasen pregled vseh ukrepov, ki jih je treba upoštevati ob uvozu v EU ali ob izvozu iz EU.

Poleg ukrepov, ki so integrirani v TARIC, je v TARIC integrirana tudi nomenklatura TARIC, ki ima za osnovo KN in predstavlja nadaljnjo delitev blaga. Uporaba desetmestne številčne oznake TARIC in po potrebi dodatne oznake TARIC je obvezna v carinskih deklaracijah pri uvozu iz tretjih držav. TARIC ima svojo zakonsko osnovo v uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87.

TARIC-prenos dokumenta

Vir: FURS

 

Similar Posts