Novice

Uporaba službenega vozila za zasebne poti

Za vas smo poiskali nekaj zanimivosti, glede uporabe službenega vozila. Kako je s plačilom prevoza na delo? Kaj če delavec dela od doma? Kako je z davčno obravnavo povračila stroškov in dohodkov?

Prevoz na delo

Prevoz na delo in domov se obravnava kot zasebna pot in zato tudi kot zasebna uporaba službenega vozila. Ne glede na navedeno pa ima delavec vseeno pravico tudi do neobdavčenega povračila stroškov prevoza na delo. Če bi mu delodajalec zagotovil tudi gorivo, pa se povračilo stroškov za prevoz na delo všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Delo od doma

Če delavec dela izključno od doma in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela od doma, a ga delodajalec na podlagi potnega naloga napoti na sedež delodajalca z namenom, da opravi določena dela ali naloge, se opravljena pot šteje za službeno pot.

Merilo, ki določa razliko med zasebno in službeno potjo?

Seveda gre za kraj opravljanja dela, ta pa je določen v pogodbi o zaposlitvi.

Davčna obravnava povračil stroškov in dohodkov

Poleti 2021 je bila objavljena nova uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in dohodkov.
Spodaj so našteta nekatera pravila iz te uredbe, katera je dobro poznati:

  • Splošno pravilo je, da je za davčno obravnavo povračila poti na delo izhodišče kilometrina za vsak dan navzočnosti na delu.
  • Višina, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo, ostaja pri 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.
  • Pogoja, pod katerima se delojemalcu povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja najmanj do vrednosti 140 evrov,
  • Vsaj en dan navzočnosti na delu in vsaj en kilometer oddaljenosti od kraja običajnega prebivališča delojemalca do delovnega mesta.
  • Samo pravico do povračila stroškov in obliko določa kolektivna pogodba ali splošni pravilnik podjetja. Če imate v kolektivni pogodbi določeno, da so delavci upravičeni do povrnitve stroškov, vezano na javni prevoz – ostaja javni prevoz. Kilometrina je večinoma samo, ko ni javnega prevoza – tudi to ostaja, kot je v kolektivnih pogodbah.

Vir: finance.si

Similar Posts