Novice

V Kopru se obetajo nova stanovanja

Za območje, znano pod imenom Toncity, bo koprska občina spremenila prostorski načrt, tako da bo mogoča gradnja poslovno-stanovanjskih stavb.

Kako vidijo prihodnost te soseske, smo povprašali na mestni občini Koper ter lastnika zemljišč Milana Mandarića in Aca Kabanico. Referenduma se je 10. oktobra letos udeležilo 22,57 odstotka volilnih upravičencev oziroma dobrih 9.600 prebivalcev mestne občine Koper. Kvorum je bil sicer dosežen, udeležilo pa se ga je manj kot četrtina prebivalcev. Glasovalo se je o tem, ali naj zadnja razveljavitev večkrat spremenjenega prostorskega akta, ki ureja območje Toncity, ostane v veljavi.

Zrasla bo nova stanovanjsko-poslovna soseska

Z mestne občine Koper so nam sporočili, da bodo območje nekdanjega Toncityja prostorsko uredili z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) urbano središče Barka. Za to območje bo predvidena poslovno-stanovanjska soseska v skladu s sporazumom, ki ga je sklenila z lastniki zemljišč. Natančnih podatkov še ni, predvideva se, da bi lahko na tem območju dobili od 300 do 400 stanovanj. Pri tem je predviden tudi prostor za novi zdravstveni dom, 40 odstotkov površine pa bi ostalo nepozidane.

Gradnja parkirne hiše P+R Sonce na območju načrtovanega Urbanega središča Barka se je že začela, s selitvijo avtomobilov z zdajšnjega parkirišča v novo parkirno hišo pa bo občina osvobodila prostor, ki ga namerava nameniti gradnji zdravstvenega doma. »V vsakem primeru bo tako na našem kot tudi na Mandarićevem zemljišču uveljavljena ena arhitekturna rešitev kot celota. K temu smo se zavezali že pri vstopu v projekt,« pa je povedal Aco Kabanica.

Začetek gradnje lahko že leta 2022?

Na koprski občini so povedali, da dejavnosti za pripravo OPPN še niso stekle in da začetka gradnje v tem trenutku še ni mogoče napovedati. Kabanica pa pravi, da bi ob predvidenem razvoju gradnjo začeli že sredi prihodnjega leta oziroma najpozneje čez leto dni. Glede na velik primanjkljaj stanovanj v Kopru smo mestno občino Koper vprašali, ali nameravajo finančno ali kako drugače sodelovati pri gradnji stanovanj na območju Toncity. Odgovorili so nam, da se za zdaj o morebitnem sodelovanju pri gradnji stanovanj z lastniki nepremičnin še niso pogovarjali. Kabanica pa meni, da se bo z novim projektom Toncity v občinsko blagajno nateklo več kot deset milijonov evrov komunalnega prispevka, če ne še več. Po njegovih izračunih bi lahko občina s tem denarjem poleg obstoječih načrtov zagotovila 80 ali več dodatnih neprofitnih stanovanj.

Občina bo sicer 166 novih neprofitnih stanovanj zagotovila prek republiškega stanovanjskega sklada v soseski Nova Dolinska. Prvi razpis za izvajalca del žal ni bi uspešen, zato bo v kratkem ponovljen. Začenjajo pa tudi umeščanje novih večstanovanjskih objektov v prostor na območju Olma.

Ali pričakujejo, da bi zagovorniki parka lahko povzročali težave? »Mestno občino Koper obvezuje referendumska odločitev volivk in volivcev,« so nam sporočili z občine, čemur pritrjuje tudi Kabanica. Zato težav zaradi zagovornikov centralnega parka ne pričakujejo.

Vir: finance.si

Similar Posts