Novice

V prihodnje vse več hibridnega dela?

V Sloveniji in po svetu je vse več pobud za krajšanje polnega delovnega časa, najpogosteje se omenja štiridnevni delovni teden. Tudi nova koalicijska pogodba med drugim predvideva možnost prostovoljnega prehoda na 30-urni delovnik. Delodajalci se bodo tako lahko odločili, ali bodo ostali pri 40-urnem delovnem tednu ali pa bodo polni delovni čas skrajšali na 30 ur (ali več), zaposleni pa bodo obdržali polne pravice iz delovnega razmerja.

Prednosti krajšega delovnega časa je kar nekaj, povečajo se produktivnost, zavzetost, zadovoljstvo in motivacija zaposlenih, a na drugi strani to lahko povzroči tudi dodatne obremenitve – lahko pomeni več nadur, potrebo po več zaposlenih, ki jih je v tem času kroničnega pomanjkanja kadra že tako težko najti, spremembo organizacije dela, višje stroške dela.

Kako bi bilo v primeru skrajšanega delovnika s pokojnino?

Na ZPIZ ocenjujejo, da bi bilo bolje, če bi krajši delovnik uvedli postopoma. Začeli bi lahko pri starejših, ki bi po 60. letu prešli z osemurnega na šesturni delovnik, ki bi se še vedno štel kot polni delovni čas, da bi lažje dočakali upokojitev.

Sicer je po njihovi oceni zdaj v Sloveniji približno 18 tisoč ljudi (2,1 odstotka zavarovancev), ki delajo manj kot polni delovni čas, od tega je slaba polovica takšnih, ki delajo polovični delovni čas, 105 zavarovancev denimo dela eno uro na teden.

Krajši delovni čas po zdajšnji zakonodaji tudi pomeni, da bodo ljudje pozneje izpolnili pogoje za upokojitev, prav tako bo pokojnina nižja. Ekonomistka Polona Domadenik Muren je za portal finance povedala: »Treba je spremeniti miselnost, da morajo biti prispevki vplačani za osem ur. Nekdo, ki dela šest ur, lahko vplačuje več v pokojninsko blagajno kot nekdo, ki dela osem ur.« Po njenem bi morala biti pokojnina odvisna od višine vplačanih prispevkov.

Krajši delovnik je drugod že realnost

Krajši polni delovni čas je že realnost, ne prihodnost. Ocenjuje se, da veliko podjetij že glasno oglašuje novi način dela, precej pa je tudi takih, ki to intimno in uspešno delajo. Ob tem, ne gre samo za skrajšani delovnik, ampak tudi nove oblike dela (projektno delo, pogodba, ki je odvisna od produkta, in ne od časa).

Vir: finance.si

Similar Posts