Novice

V svetu vse več podjetij s štiri dnevnim delovnikom

Štiridnevni delovnik predvideva delovni teden s štirimi dnevi. Idej je več – štirje dnevi po 10 ali po 8 ur, pa tudi po 6 ur. Kakšne so prednosti in slabosti takšnega delovnika? Kje so ga testirali? Ali obstaja možnost štiridnevnega delovnika tudi pri nas?

Pri štiridnevnem delovniku gre za ureditev, pri kateri so zaposleni na delovnem mestu prisotni štiri dni namesto običajnih pet. Nekateri takšno ureditev delovnega časa uporabljajo za zmanjšanje stroškov dela – gre za tako imenovani model 4×10. Pri tem so delavci na delovnem mestu prisotni štirikrat po deset ur na teden. Je pa lahko štiridnevni delovnik tudi fiksen delovni teden. Pojavljajo se različne ideje štiridnevnega delovnika, in sicer 32-urni delovnik (8 ur na dan), pa tudi 24-urni delovnik (6 ur na dan).

Prednosti štiridnevnega delovnika

Štiridnevni delovnik so poskusno pred dvema letoma izvedli na Japonskem, in sicer v podjetju Microsoft. Zaposlenim so omogočili proste petke, plač pa jim niso znižali. Analiza je pokazala, da je prišlo do nižje porabe elektrike in papirja – se pravi stroški podjetja so se zmanjšali. Zaposleni so bili učinkovitejši na sestankih ter na splošno bolj zadovoljni. Za četrtino se je zmanjšala odsotnost zaposlenih z dela. Najpomembnejše pa je to, da se je produktivnost zvišala za približno 40 odstotkov.

Slabosti štiridnevnega delovnika

Ima pa štiridnevni delovnik tudi svoje slabosti. Kot prvo ni primeren za vse poslovne modele. Prav tako (v primeru deseturnega delovnika po štiri dni) imajo zaposleni daljše delovne ure in več stresa povezanega z delom. Pri štiridnevnem delovniku obstaja tudi tveganje, da delavci ne bodo izpolnili svojih delovnih zahtev.

Štiridnevni delovnik pri nas?

Tudi v Sloveniji so se seveda v preteklosti pojavljale ideje o štiridnevnem delovniku (z osmimi delovnimi urami na dan). A takšna ureditev trenutno zakonsko ne bi bila mogoča. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 143. členu opredeljuje polni delovni čas. Ta ne sme biti daljši kot 40 ur tedensko, pa tudi ne krajši kot 36 ur tedensko. To pomeni, da ideja o štiridnevnem delovniku, ki bi obsegal 6 ali 8 ur na dan, trenutno ne bi bila skladna s trenutno delovnopravno ureditvijo.

Vir: data.si

Similar Posts