Novice

Vpis v evidenco in poročanje o embalaži, dani na trg v Sloveniji

Vsi proizvajalci, ki opravljate dejavnost v zvezi z embalažo (če ste embaler ali pridobitelj embaliranega blaga ali proizvajalec/pridobitelj servisne embalaže ali tuje podjetje) in dajete embalažo na trg v Sloveniji, morate:

1. Biti vpisani v evidenco proizvajalcev v aplikaciji Embalaža, pri čemer se ni treba vpisati tistim proizvajalcem, ki ste se v aplikacijo Embalaža vpisali že v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet v RS (po prej veljavni Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo).

V evidenco proizvajalcev se morajo vpisati vse pravne osebe in vsi samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnosti v zvezi z embalažo. Vpis za tuje podjetje izvede pooblaščeni zastopnik.

2. Skupaj z drugimi proizvajalci ali samostojno izpolnjevati obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO). Z novo uredbo je ukinjen količinski prag 15 ton.

Skupno izpolnjevanje obveznosti PRO: skleniti pogodbo z eno od družb za ravnanje z odpadno embalažo.

Samostojno izpolnjevanje obveznosti PRO: vložiti vlogo za vpis v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo pri ARSO.

Sporočanje podatkov o embalaži, dani na trg v Sloveniji

 

Proizvajalci zadnjič sporočite ARSO preko aplikacije Embalaža, podatke o embalaži, dani v promet v Sloveniji, za prvo polletje 2021 (za obdobje januar-junij 2021). Poročanje za prvo polletje 2021 bo v aplikaciji Embalaža omogočeno od 1. 7. 2021 dalje. Rok za to poročanje pa se izteče 31. marca 2022.

Za obdobje od julija 2021 dalje boste podatke o embalaži, dani na trg v Sloveniji, sporočali ARSO samo tisti, ki boste obveznosti PRO izpolnjevali samostojno. Za vse druge proizvajalce bo te podatke sporočala izbrana družba za ravnanje z odpadno embalažo.

Pomoč in informacije

Za vprašanja glede zahtev nove Uredbe o embalaži in odpadni embalaži se obrnite na gp.mop@gov.si ali preko telefona na +386 (0)1 478 74 70.

Vprašanja v povezavi z uporabo aplikacije Embalaža posredujte na embalaza.arso@gov.si.

Vir: gov.si

Similar Posts