Novice

Z olajšavo za vzdrževane družinske člane do znižanja dohodnine

Imate otroke in ste že izračunali, kako boste uveljavljali olajšavo za vzdrževane družinske člane (VDČ)? Ponavadi se bolj splača olajšavo uveljavljati tistemu z višjo plačo, saj je v višjem dohodninskem razredu.

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za VDČ (to sicer niso le otroci, več o tem v nadaljevanju) je 7. februar oziroma 20. februar, če boste vlogo poslali prek eDavkov, sporočajo s Fursa. Obljubljajo tudi, da bodo tisti, ki bodo oddali vlogo prek eDavkov, vračilo preplačane dohodnine dobili prej kot tisti, ki bodo vlogo oddali na papirnatem obrazcu.

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave mora vložiti le zavezanec, ki med letom ni uveljavljal te olajšave, in tisti, ki želi medletno uveljavljeno olajšavo spremeniti. Če se je zavezanec odločil, da bo VDČ uveljavljal med letom pri izračunu akontacije dohodnine, mora svojemu delodajalcu dostaviti izpolnjen obrazec, ki se imenuje »Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine«. Zaradi medletnega uveljavljanja olajšave bo imel zavezanec višjo mesečno neto plačo, kot bi jo imel sicer.

Kako oddati vlogo?

Na mobilni aplikaciji eDavki in na spletnem portalu eDavki je na voljo tudi predizpolnjena vloga z lanskimi podatki. Če torej ni sprememb, potem samo potrdite že izpolnjeno vlogo, sicer podatke spremenite. V papirnati obliki obrazca pa letos ne bo mogoče osebno prinesti na urad in dobiti potrdila o oddaji. Torej – imate tri možnosti: pošiljanje po pošti, oddaja v predalnik pred vhodom v prostore finančnih uradov ali oddaja vloge prek eDavkov, tudi prek mobilne aplikacije.

Časa je torej še mesec dni. A izračune in morebitne dogovore, kdo bo uveljavljal koliko olajšave s preostalimi skrbniki, si je bolje pripraviti že zdaj, da pozneje ne bo zapletov. Odgovarjamo na nekaj glavnih vprašanj glede tega, kako uveljavljati omenjeno olajšavo.

Kdo je lahko vzdrževani družinski član?

VDČ so lahko brez omejitev otroci do 18. leta starosti. Vsi preostali (na primer starejši otroci od 18 let, zakonski partnerji in starši zavezanca) pa morajo izpolnjevati posebne pogoje, ki so predstavljeni v pojasnilu o oznakah sorodstvenega razmerja.
VDČ so torej:

  • zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za VDČ, pa tudi razvezani zakonec zavezanca, če mu mora zavezanec plačevati preživnino;
  • otrok do 18. leta starosti oziroma do 26. leta starosti, če se šola in nima prihodkov oziroma če se ne šola in živi brez dohodkov pri starših;
  • otrok, ki ima pravico do dodatka za nego otroka, do dodatka za pomoč in postrežbo, telesno in duševno prizadet otrok;
  • starši oziroma posvojitelji zavezanca, če nimajo lastnih dohodkov za preživljanje in živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev.

Letna olajšava za, na primer, prvega otroka je 2.437 evrov, za drugega 2.649 … To pomeni, da se za ta znesek zniža dohodninska osnova.

Ali naj olajšavo za VDČ, če gre za otroka, uveljavlja le en starš ali oba?

Olajšavo naj uveljavlja tisti z višjo plačo, saj je v višjem dohodninskem razredu in se mu bo olajšava pri neto plači zato bolj poznala. S partnerjem preračunajta, kako bosta razdelila olajšavo (ta se lahko deli po mesecih, denimo za tri mesece en partner, za devet mesecev drugi). Vsak primer je poseben, tudi zaradi različnega števila VDČ, zato si mejne vrednosti preračunajte sami. Če se skrbnika ne moreta sporazumeti, davčni urad vsakemu zavezancu prizna polovico olajšave.

Pri optimiziranju davčne obveznosti z vidika uveljavljanja posebne olajšave za VDČ si lahko zavezanci pomagajo s programom za testni izračun dohodnine, ki je objavljen na portalu eDavki.

Vir: finance.si

Similar Posts