Novice

Z ukrepi na trgu dela bodo razdelili 63,3 milijone evrov

Ministrstvo za delo načrtuje, da bo letos za programe aktivne politike zaposlovanja namenjeno okvirno 63,3 milijona evrov. Se bodo pa letos predvidoma začeli izvajati tudi programi iz načrta za okrevanje in odpornost. Pogledali smo, katere spodbude so trenutno že na voljo in kaj nas še čaka do konca leta.

1. Zaposli.me – od 4.992 do 7.992 evrov na zaposlenega

Do konca letošnjega maja je še na voljo subvencija za zaposlovanje v sklopu povabila Zaposli.me. Podjetje lahko prek javnega povabila za zaposlitev brezposelnega, ki je dopolnil vsaj 30 let in izpolnjuje še druga merila, za eno leto pridobi od 416 do 666 evrov mesečne subvencije. Letos bo na voljo za novo zaposlene in že vključene brezposelne osebe 18,4 milijona evrov.
Zavod v zaposlitev s pomočjo te subvencije vključuje brezposelne, ki izpolnjujejo vsaj enega od teh meril:

  • starejši od 50 let;
  • so stari vsaj 30 let in vsaj eno leto prijavljeni v evidenci brezposelnih;
  • so stari vsaj 30 let in imajo končano največ osnovno šolo;
  • so stari vsaj 30 let in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije spet postali dejavni na trgu dela;
  • so stari vsaj 30 let in so prejemniki denarne socialne pomoči;
  • so stari vsaj 30 let in pri njih od izteka zaposlitve v programu javnih del še ni minilo 12 mesecev;
  • so stari 30 let ali več in so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledice epidemije COVID-19, pri čemer so se prijavili v evidenco brezposelnih v obdobju od 13. marca 2020 do 31. decembra 2021.

Če brezposelni ustreza enemu merilu, dobi delodajalec mesečno subvencijo 416 evrov, če ustreza dvema, znaša subvencija 500 evrov, pri treh izpolnjenih merilih 583 evrov, če brezposelni ustreza štirim ali več merilom, pa 666 evrov.

2. Učne delavnice – od 4.440 do 8.880 evrov za zaposlenega

Program Učne delavnice je sestavljen iz šestmesečnega praktičnega usposabljanja brezposelnega in subvencije za zaposlitev. Brezposelnega torej najprej praktično usposobijo za predvideno delovno mesto in preverijo, kako se vključuje v delovno okolje, po končanem usposabljanju pa se delodajalci lahko odločijo glede njihove zaposlitve in pridobijo subvencijo.

Podjetja, ki bodo zaposlila brezposelne, ki so bili vključeni v praktično usposabljanje v programu Učne delavnice, lahko prejmejo 740 evrov subvencije za vsaj pol leta. Če delovno razmerje podaljšajo ali ohranijo zaposlitev iste osebe še za vsaj pol leta brez prekinitve, lahko dobijo dodatnih šest mesečnih subvencij, skupaj torej 8.880 evrov.

Za letos bo na voljo predvidoma 1,7 milijona evrov, javno povabilo za praktično usposabljanje bo odprto do 30. junija, za subvencije pa najdlje do 30. decembra 2022.

3. Usposabljanje na delovnem mestu in delovni preizkus za ranljive skupine in mlade – do 732 evrov na osebo

Tudi letos bodo nadaljevali uspešna programa usposabljanja na konkretnem delovnem mestu in delovni preizkus – skupaj bo za ranljive skupine brezposelnih na voljo približno 1,9 milijona evrov, za mlade brezposelne pa skoraj 2,5 milijona evrov.
Delodajalci lahko z usposabljanjem na delovnem mestu spoznajo brezposelnega v konkretni delovni situaciji in ga v roku treh mesecev (izjemoma dveh) usposobijo. Zavod za zaposlovanje pa delodajalcem povrne standardni strošek izvedbe usposabljanja, do največ 732 evrov.
Delovni preizkus pa omogoča delodajalcem, da brezposelne osebe največ en mesec in vsaj sto ur preizkusijo in spoznajo na delovnem mestu, zavod pa povrne upravičene stroške usposabljanja, največ 278 evrov.
Izključno iz državnega proračuna pa se bosta letos financirala programa Usposabljam lokalno in Delovni preizkus, za oba bo na voljo predvidoma dva milijona evrov.
Javno povabilo Usposabljam.se 2020–2022 je odprto najdlje do 30. aprila, Delovni preizkus 2020–2022 pa najdlje do 15. junija.

Za izobraževanja brezposelnih 4,4 milijona evrov

Za program neformalnega izobraževanja in usposabljanja, v okviru katerega se lahko brezposelni udeležijo različnih izobraževanj in usposabljanj za dela in naloge po potrebi delodajalcev, bo letos za ranljive skupine brezposelnih na voljo okvirno 1,1 milijona evrov in za mlade brezposelne 839 tisoč evrov.

Brezposelni in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, se lahko vključijo v različne lokalne programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja, ki so v celoti financirani iz državnega proračuna, letos pa bo na voljo okoli 2,4 milijona evrov.

NOO: subvencije za zaposlovanje mladih in financiranje izobraževanja

Letos se začnejo izvajati tudi programi iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Za trg dela so v NOO do leta 2026 predvideli 56,28 milijona evrov, med drugim za podporo prožnejšim oblikam organizacije dela, prilagoditvi delovnih mest invalidov, hitrejši vstop mladih na trg dela, usposabljanje in izobraževanje zaposlenih.
Letos naj bi se začeli investiciji, ki vključujeta spodbude za zaposlovanje in spodbude za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih:

  • Hitri prehod mladih na trg dela: program bo izvajal zavod za zaposlovanje in bo namenjen spodbujanju hitrejšega in stabilnejšega vstopa mladih na trg dela s subvencijami za zaposlitev za nedoločen čas. Delodajalci bodo lahko za zaposlitev mlade brezposelne osebe za nedoločen čas prejeli subvencijo in s tem zagotovili ustreznega mentorja, ki bo mlado osebo spremljal v času subvencioniranja zaposlitve, mu ponujal pomoč in ga usposabljal na konkretnem delovnem mestu. Program bo povezan tudi z usposabljanjem in izobraževanjem tako mentorja kot mlade osebe. Kot je razvidno iz NOO, naj bi znašala subvencija za zaposlitev za nedoločen čas 6.600 evrov (izplačuje se mesečno 18 mesecev), predvidena pa je zaposlitev štiri tisoč mladih brezposelnih. Za celoten program bo na voljo 27,4 milijona evrov.
  • Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih: program bo izvajal javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad (JŠRIPS) in je namenjen spodbujanju vključevanja zaposlenih v vseživljenjsko učenje ob upoštevanju potreb trga dela oziroma gospodarstva, predvsem z vidika dviga digitalnih spretnosti odraslih. Iz NOO je v sklopu te investicije med drugim predvideno: stroški usposabljanja zaposlenih v okviru delodajalcev v višini tisoč evrov na zaposlenega, vključili naj bi 6.500 oseb; stroški usposabljanja (600 evrov) in akontacije dohodnine (200 evrov) za zaposlene oziroma samozaposlene osebe, vključili naj bi 4.800 oseb. Za celoten program bo na voljo 15,4 milijona evrov.

Vir: finance.si

Similar Posts