Novice

Za mednarodni prevoz s kombiji, bo od sredine maja obvezna licenca!

Od 21. maja letos bo v EU obvezna licenca za mednarodni prevoz blaga z dostavniki, katerih največja dovoljena masa presega 2,5 tone. Predpis, ki velja v celotni EU, se loteva neenakosti med vozniki dostavnikov nad 3,5 tone skupne dovoljene mase in vozniki dostavnikov, ki sodijo v razred do 3,5 tone in se lahko vozijo brez opravljene kategorije C.

V prometu so bili v prednosti prevozniki z manjšimi kombiji

Med drugim so bila posebnost podjetja, ki so prevoze opravljala le z vozili, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone. Raziskave so pokazale, da so bila ta podjetja v konkurenčni prednosti, saj so lahko vozniki vozili brez časovnih omejitev, podjetja pa niso potrebovala licence, kar pomeni, da jim ni bilo treba izpolnjevati pogojev za pridobitev dovoljenja oziroma licence (strokovna usposobljenost upravljavca prevozov, ustrezen finančni položaj, dober ugled, izpolnjevanje pogoja glede sedeža podjetja….). Vse to je kazalo na nepravično konkurenco prevozu blaga s težjimi vozili.

Pravičnejše poslovno okolje

Pravično poslovno okolje za podjetja cestnega prevoza je pomembno za oblikovanje varnega, učinkovitega in družbeno odgovornega cestnega prometa, ki zagotavlja nediskriminacijo. Ukrep evropskega predpisa temelji tudi na ustrezni zaščiti dela voznikov in izboljšanju varnosti v cestnem prometu.

Cena in pogoji za pridobitev licence

Za pridobitev licence je potrebno poslati vlogo za izdajo licence skupnosti za blago in zahtevane priloge. Prvo leto licenca stane 276 evrov, vsako naslednje leto pa 61 evrov. Veljavnost je omejena na 5 let.

Za pridobitev licence je treba izpolnjevati tudi nekatere pogoje, in sicer:
  • Kot je razvidno iz zapisa na GZS, so to dober ugled podjetja, direktorja in upravljavca prevozov. Ta se ugotavlja na podlagi izpiska iz evidence ministrstva za pravosodje iz kazenske in prekrškovne evidence.
  • Podjetje mora imeti ustrezen finančni položaj ter kapital in rezerve v določeni višini glede na vrsto prevozov in glede na število vozil, s katerimi opravlja prevozno dejavnost.
  • Podjetje, ki ima vsa vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone, mora priskrbeti dokazilo, da ima kapital in rezerve v višini vsaj devet tisoč evrov za prvo vozilo in pet tisoč evrov za vsako naslednje vozilo.
  • Podjetje, ki ima vsa vozila z največjo dovoljeno maso med 2,5 in 3,5 tone, mora imeti dokazilo, da ima kapital in rezerve v vrednosti vsaj 1.800 evrov za prvo vozilo in 900 evrov za vsako naslednje vozilo.
  • Vsako podjetje, ki želi licenco, mora imenovati osebo (upravljavca prevozov), ki ima opravljen izpit strokovne usposobljenosti.
  • Podjetje mora imeti pravico do uporabe poslovnega prostora ustrezne velikosti v Sloveniji, imeti določeno opremo, določene in objavljene uradne ure, določeno število zaposlenih voznikov in drugih zaposlenih ter najmanj eno vozilo (v lasti ali najemu).

Vir: finance.si

Similar Posts