Novice

Za prejem otroških dodatkov in drugih socialnih transferjev čimprej sporočite nov TRR!

Ministrstvo za delo je objavilo, da so bili obveščeni o zavrnjenih nakazilih pri izplačilu varstvenega dodatka, ker je Banka Slovenije ustavila nakazila na banko Sberbank. Zavrnjenih je bilo približno sto nakazil. Pričakujejo, da bodo zavrnjena tudi nakazila za preostale pravice, ki jih izplačuje ministrstvo za delo (pravice iz javnih sredstev, starševska nadomestila in drugo). Na ministrstvu za delo iščejo rešitev za vnovična nakazila zavrnjenih nakazil in pripravo seznama vseh oseb, ki imajo TRR na Sberbank, na podlagi katerega bi CSD stranke obvestil, da naj jim sporočijo novi TRR.

Vsi upravičenci do socialnih transferjev – torej denimo štipendij, otroških dodatkov, starševskih dodatkov, varstvenih dodatkov … – morajo pristojnemu centru za socialno delo čim prej sporočiti novo številko TRR, na katerega jim bodo nakazani transferji.

Vir: finance.si

Similar Posts