Novice

Začetek uporabe zakonskih sprememb glede obmejnih delavcev

Dopolnitev Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-F), ki je bila 9. aprila objavljena v Uradnem listu (54/2021) in se uporablja od 24. maja, prinaša pomembno novost za obmejne delavce.

To so delavci, ki so med zadnjo zaposlitvijo imeli stalno prebivališče v Sloveniji in so se dnevno ali najmanj enkrat na teden vozili na delo v drugo državo članico EU, Norveško, Islandijo, Lihtenštajn (Evropski gospodarski prostor) ali Švico.

Obmejni delavci, za uveljavitev pravice v skladu z ZUTD-F, ob oddaji vloge za denarno nadomestilo v Sloveniji priložijo posebno izjavo. S slednjo potrjujejo, da so se dnevno ali najmanj enkrat na teden vozili na delo v katero od navedenih evropskih držav (članice EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarsko konfederacijo).
Izjava obmejnega delavca

Če so ti delavci v tej državi dopolnili najmanj 10 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 24 mesecih, se jim za prve 3 mesece upravičenosti prizna denarno nadomestilo v višini največ 1.785 EUR.

Če pa so ti delavci v tej državi dopolnili najmanj 12 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 24 mesecih in imajo pravico do denarnega nadomestila priznano za 6 mesecev ali več, se jim prizna denarno nadomestilo v višini največ 1.785 EUR za prvih 5 mesecev upravičenosti.

Po izteku omenjenega 5-mesečnega obdobja najvišji znesek denarnega nadomestila ne sme presegati 892,50 EUR.

Denarno nadomestilo znaša prve 3 mesece prejemanja 80 %, v naslednjih 9 mesecih 60 % ter po izteku 12 mesecev 50 % povprečne mesečne plače, ki jo je zavarovanec (delavec) prejel v obdobju 8 mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti.
► Več informacij o denarnem nadomestilu …

► Dopolnitev Zakona o urejanju trga dela (ZUJF-F, Uradni list, 54/2021)

 

Vir: FURS >>

 

Similar Posts