Davki

Posebne ureditve mini VEM-OSS

S 1. julijem 2021 so torej davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v Uniji, oziroma davčnim zavezancem, ki imajo sedež v Uniji, pa nimajo sedeža v državi članici potrošnje in

Povračilo stroškov prevoza

Glede na odzive v javnosti v zvezi s spremembo Uredbe dodatno pojasnjujemo davčno obravnavo povračil stroškov prevoza na delo in z dela. S spremembo Uredbe je v prvem odstavku 3. člena