Razpisi

Za podjetja še vedno na voljo spodbude za njihov posel

Ostajajo še nekateri razpisi iz kohezijskega denarja, ki jih je mogoče še izkoristiti. Za tiste nove iz kohezijskih sredstev bo treba počakati do 2023.

MSP kot partnerji pri razvojnih projektih

Kot del konzorcija lahko MSP nastopajo v okviru razpisa agencije SPIRIT za sofinanciranje razvojno-raziskovalnih projektov. Pri tem razpisu je za prijavitelje prednost, če je vsaj eden od partnerjev po velikosti MSP, saj to konzorcijskim partnerjem omogoča višjo stopnjo sofinanciranja ob izpolnjenem še dodatnem pogoju, da nobeden od partnerjev ne nosi več kot 70 odstotkov upravičenih stroškov. Na razpis se lahko prijavi le konzorcij, v katerem sta najmanj dva in največ trije partnerji. Projekti bodo lahko prejeli od najmanj 50 do največ 300 tisoč evrov subvencije. Prijave so odprte do 17. maja letos, v 2023 je predviden še en prijavi rok.

Povezava do razpisa: https://www.spiritslovenia.si/razpis/382

Sofinanciranje pridobitve okoljskih znakov

Do konca avgusta letos pa se lahko turistična in gostinska podjetja potegujejo za sofinanciranje pridobivanja okoljskih ali trajnostnih znakov. Razpisanih je 300 tisoč evrov, posamezen upravičenec lahko za posamezen objekt prejme do pet tisoč evrov subvencije. Upravičeni so stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev, promocije ter izdelave promocijskega materiala.

Povezava do razpisa: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-spodbujanje-uvajanja-okoljskih-in-trajnostnih-znakov-za-turisticne-nastanitve-in-gostinske-ponudnike-3/

Zadnja priložnost za znane razpise

Šestnajstega maja se zapira še zadnji prijavni rok za pridobitev subvencije za udeležbo na mednarodnem sejmu v tujini. Prek tega razpisa agencije SPIRIT lahko podjetja pridobijo do dobrih 13 tisoč evrov.

Povezava do razpisa: https://www.spiritslovenia.si/razpis/310

Po treh letih se zapira tudi javni razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek vzpostavitve razstavnega prostora. Sofinancirajo denimo najem razstavnega prostora, postavitev in ureditev razstavnega prostora ter izdelavo zasnove predstavitve ter stroškov opreme.

Povezava do razpisa: https://www.spiritslovenia.si/razpis/319

Trenutno objavljenih 11 vavčerjev

Ne gre pozabiti na vavčerje, ki jih izvaja SPS in so namenjeni MSP, tudi samostojnim podjetnikom. Skupno je objavljenih 11 vavčerjev, zadnji objavljeni je vavčer za področje zagotavljanja kibernetske varnosti v podjetjih. Prek tega javnega poziva je mogoče prejeti do deset tisoč evrov za storitve zunanjih izvajalcev.

Sicer pa se podjetja lahko še prijavijo za vavčer za dvig digitalnih kompetenc, za intelektualno lastnino, statusno preoblikovanje družb, uvajanje poslovne odločnosti, prototipiranje, celostno vrednotenje okoljskih vplivov, udeležbo z gospodarskimi delegacijami v tujini, udeležbe na mednarodnih forumih ter za prenos lastništva. Posebej za socialna podjetja je objavljen vavčer za digitalni marketing.

Vir: finance.si

Similar Posts