Novice

Letni delovni koledar

Obveznost delodajalca je, da delavcem sporoči, koliko urna bo njihova obveznost v posameznem mesecu prihodnjega leta, kateri dnevi so dela prosti in kdaj bodo imeli kolektivni dopust.

Pred začetkom koledarskega ali poslovnega leta mora delodajalec določiti letni razpored delovnega časa in o tem pisno obvestiti delavce na pri njem običajen način (npr. oglasna deska ali z uporabo informacijske tehnologije).

Ta obveza velja za vsakega delodajalca, ne glede na to, ali imajo delavci delovni čas razporejen enakomerno ali neenakomerno. V letnem delovnem koledarju mora delodajalec delavcem razporediti vsaj toliko delovnega časa, da bodo imeli zagotovljen polni delovni čas oz. čas, ki predstavlja njihovo delovno obveznost.

Spodaj prilagamo VZOREC obrazca.

SPLET- Letni delovni koledar 01.03.2022

Similar Posts